Niet alle velden zijn correct ingevuld.

Als digitaal uithangbord is uw website vaak de allereerste indruk die de bezoeker krijgt van uw bedrijf of organisatie. Bij voorkeur wordt het design ervan dan ook gestroomlijnd met uw huisstijl. Een mooi en overzichtelijk webdesign zorgt ervoor dat de gebruiker geïnteresseerd blijft en eventueel tot herhaald bezoek wordt aangetrokken.

Een website is ook een content management tool waarmee u de informatie over uw onderneming of organisatie op een overzichtelijke manier beheert en aan het publiek presenteert.

Om dit te realiseren staat bij Skorpio tijdens het hele web development proces van uw website het ‘smart and easy’ criterium centraal. Elke interactie met uw website wordt volgens dit principe een genoegen, zowel voor de bezoeker als voor u, de beheerder.  

Websites

Het proces en de bouwstenen

De ontwikkeling van een website is een proces met vele stappen en teamplayers. Elk bedrijf of organisatie is in feite uniek en onderscheidt zich op tal van gebieden. De intensiteit van de te doorlopen stappen is dan ook telkens weer verschillend. Uw inbreng in dit stappenplan is onontbeerlijk
Kort samengevat komen de volgende bouwstenen en thema's aan bod

  • Wireframing - het in kaart bregen van de bouwstenen (basis van elke website)
  • Design - nieuw te ontwikkelen of volgens een reeds bestaande huisstijl
  • Webdevelopment - het omzetten van uw website in code door de programmeur
  • Copywriting van de teksten
  • Images - de foto's of ander beeldmateriaal
  • Project management

Desgewenst kan u hier meer lezen over deze stappen. Voor een duidelijker beeld van de mogelijkheden en de omvang van uw project, kan u ons best contacteren voor een kennismakingsgesprek. 

Het proces en de bouwstenen

Projectverloop

Uw website is een project met vele fases en aspecten die allemaal gestroomlijnd moeten verlopen. 

In al onze contact- en opvolgingsmomenten zal het efficiënt management van uw project en het bewaken van de gemaakte afspraken omtrent de deadlines een prominent aanwezig zijn.
Dit zorgt voor de vlotte voortgang van het project en verzekert u ervan dat uw website met de juiste timing voor uw bedrijf - zowel voor beheer als online - operationeel zal zijn.   

Skorpio webdevelopment - dat is ‘smart & easy’ van het begin tot het einde !