Niet alle velden zijn correct ingevuld.

Een website voor uw bedrijf of organisatie is veel meer dan een template waarmee u uw domein op het internet parkeert. 
Als digitaal uithangbord is het vaak de allereerste indruk die de klant krijgt van uw bedrijf. Bij voorkeur wordt het dan ook gestroomlijnd met uw huisstijl.  
Een mooi en overzichtelijk webdesign zorgt ervoor dat een klant of gebruiker geïnteresseerd blijft en tot herhaald bezoek wordt aangetrokken.

Een website is ook een content management systeem waarmee u de informatie over uw onderneming op een overzichtelijke en duidelijke manier presenteert en beheert. 
Daarom staat bij Skorpio tijdens het hele web development proces van uw website het  ‘smart and easy’ criterium centraal.  
Elke interactie met uw website wordt volgens dit principe een genoegen, zowel voor de bezoeker als voor u, de beheerder.  

Websites

De bouwstenen van een website

Een website maken is een stappenplan met tal van bouwstenen en teamplayers. 
Uw inbreng in dit stappenplan is onontbeerlijk. De volgende thema's komen zeker aan bod:  

  • de inhoud voor uw website wordt omgezet in wireframes
  • uw huis(stijl) krijgt vorm in het design van uw website
  • alle voorgaande info wordt omgezet in code (webdevelopment)
  • desgewenst worden uw teksten gecreëerd of web gericht gecopywrited
  • de website wordt geoptimaliseerd voor online marketing (SEO en CRO)
  • gedurende het hele project wordt het behalen van de deadlines nauwkeurig bewaakt en aangestuurd

Wireframes - de basis

De wireframes zijn in feite de bouwtekeningen van uw website. 
De uitwerking hiervan gebeurt in overleg en brengt flink wat voorafgaand denkwerk en communicatie met zich mee. 
Dit is zeer belangrijk want een doordachte wireframe zorgt ervoor dat er - achteraf -  geen dubbel werk gedaan hoeft te worden.
Een goede wireframe bespaart u dus zeer veel tijd (en vooral ook kosten).  
Uiteraard kunnen er later altijd aanpassingen noodzakelijk zijn, maar zo worden ze tot het minimum beperkt.    

Voor de designer en de programmeur is het een belangrijke en duidelijke leidraad.
Maar ook de bezoeker stelt een optimaal gestructureerde website met een goede navigatie op prijs. 

Als klant krijgt u tijdens het uitwerken van de wireframes ook veel meer voeling met de mogelijkheden van uw project. 
Het is leuk om te doen en blijkt vaak op tal van vlakken praktisch nuttig binnen uw bedrijf. 

Wireframes - de basis

Design in stijl en kleur

Wanneer het wireframe, het plan van uw website, duidelijk is komt het design aan de beurt. 
Dit is in feite de voorgevel van uw ‘online woning’. Het design laat uw bezoekers de identiteit van uw bedrijf zien én voelen, nog voor de content hen boeien kan.
Dit visuele en gevoelsaspect wordt vanuit de homepagina doorgetrokken naar alle andere delen van uw website. 
Onze designer houdt daarbij rekening met uw bestaande huisstijl of ontwerpt een volledig nieuw concept rekening houdend met uw suggesties en voorkeuren. 
Na goedkeuring van het design is het de beurt aan de developer om zowel het wireframe als het design tot een werkbare website om te zetten. 

Design in stijl en kleur

Webdevelopment

Development is het in code omzetten van het wireframe en design van uw website. 
Het resultaat wordt een ‘smart en easy’ ervaring voor uw bezoeker of klant en maakt uw aanbod vlot toegankelijk. 
Uiteraard wordt uw website mobielvriendelijk (responsive) gemaakt, hetgeen zorgt voor een prettige leeservaring op elk apparaat.   

Naast het front-end gedeelte - dat het zichtbare gedeelte van uw website behelst - zorgt de webdeveloper er voor dat u de content van uw website desgewenst zelf kan beheren. 
U kan van uw website zelfs een compleet beheerssysteem maken waarmee u de informatiestroom in uw bedrijf vlot en makkelijk kunt organiseren.  

Webdevelopment

Woord en beeld

Geen website zonder teksten en beeldmaterialen. 

Ongeacht de communicatiestijl van uw sector of vakgebied, vraagt een website om een vlotte en goed leesbare schrijfstijl. 
U kan hiervoor uw eigen teksten gebruiken of deze laten schrijven of nalezen door een professionele copywriter. In beide gevallen dient bij het schrijven van teksten de SEO (search engine optimization) mee in overweging genomen te worden.  
Ook hierin bieden wij u uiteraard de nodige ondersteuning. 

Naar behoefte adviseren wij u ook omtrent goede bronnen voor professioneel of rechten vrij beeldmateriaal. 

Woord en beeld

Project verloop

Uw website is een project met vele fases en aspecten die allemaal gestroomlijnd dienen te verlopen. 

In al onze contact- en opvolgingsmomenten zal het efficiënt management van uw project en het bewaken van de gemaakte afspraken omtrent de deadlines een prominent aanwezig zijn.
Dit zorgt voor de vlotte voortgang van het project en verzekert u ervan dat uw website met de juiste timing voor uw bedrijf - zowel voor beheer als online - operationeel zal zijn.   

Skorpio webdevelopment - dat is ‘smart & easy’ van het begin tot het einde !